Fiskeværet Reine ,slik det ser ut i dag, bakenfor er Sakrisøya og Hamnøya..
Ingen bruer i min oppvekst.

Sakrisøy 1958.
Fra venstre.Ruth Olsen fra Krystad,Mette Gylseth ,bak henne Meyer Johansen undertegnedeog videre Nina Stenersen fra Festhælen.Di andre var fra Brønøy distriktet.

Vinteren 1958 jobbet jeg på Sakrisøy, og da var det ikke mye vei og trafikk som ødela idyllen i arbeidstiden. Her ser vi arbeidsgjenget til Johs Gylseth. De fleste var fra Brønnøysund distriktet, men vi ser også Nina Stenersen fra festhælen og Ruth Olsen fra Krystad + undertegnede.

Sørvågen men vet ikke når!

 • Bro Reine- Hamnøy — Forarbeidet med fremføring av vei til broanlegget som skal gjøre RV 19 fergefri i Moskenes er nå på det nærmeste ferdig på Hamnøysiden. Lp 13.07.78
 • Reine
 • Reine
 • Reine
 • Reine
 • Reine skole Klassestyrer Åshild Oppøyen 25.9.jpg — Reine skole. Klassestyrer Åshild Oppøyen. Årstall og navn på elevene mangler. Kan du hjelpe?
 • Reine kirke — 1979.
 • Reine i lego — Kopi av Reine i Legoland i Danmark Lp 27.06.79.
 • Jubileum — Markering av Reine kirke 100 år.
 • Bro Reine- Hamnøy
 • Vakkert moskenesmotiv
 • Jubileum — Markering av Reine kirke 100 år.
 • Reine — Lofotfjord og Gullving ved kai på Reine Lp 09.09.91.
 • Bro Reine- Hamnøy
Annonse